Chuyên mục: Thiết bị Mạng

Cấu hình Load Balancing Vigor3900 | Vigor2960

Với 5 cổng wan vật lý, băng thông tối đa 700Mbps, Vigor3900 đáp ứng yêu cầu load balancing nhiều đường truyền Internet và băng thông tốc độ cao. Với giao diện cấu hình khác với dòng sản phẩm Vigor DrayTek khác, để khách hàng dễ dàng hơn khi cấu hình Vigor3900, chúng tôi đưa ra […]

Thiết bị Mạng